Podsumowanie nowości w v0.7.0 Biznesu Filmowego

Na oficjalnej stronie Biznesu Filmowego starałem się na bieżąco informować Was o nowo planowanych elementach, wprowadzanych do wersji 0.7.0. Ze względu na zbliżającą się premierę, postanowiłem zrobić nieco większe podsumowanie, gdzie to szerzej opisuję najważniejsze zmiany wprowadzone z tą wersją, wraz ze swoimi komentarzami. Każda z wprowadzonych funkcji będzie zawierać opis składający się z następujących elementów. Motywacji, czyli jakie były powody do tego, aby dana funkcjonalność znalazła się w grze. Sposób w jaki zostało to zrealizowane oraz dodatkowe autorskie uwagi i komentarze. Wpis ten można traktować jako lekturą obowiązkowa dla każdego fana BFa. Dowiecie się, dlaczego wprowadziłem daną opcję oraz pozwoli Wam lepiej zrozumieć jakiego rodzaju pomysły mają szanse na realizacje w przyszłych wersjach.

Zapraszam więc do dalszej lektury…

Aktorzy w wielu rolach

Motywacja:
Z obsadzaniem jednego aktora w wielu rolach był pewien problem w świecie gry. Z jednej strony, jest to jak najbardziej prawdopodobna sytuacja (dlatego nie została ona sztucznie zablokowana) z drugiej, mechanizm ten był zdecydowanie nadużywany przez niektórych graczy (kiedy to producent posiadał nadmiar gotówki często stosowaną taktyką było wybieranie tego samego aktora – np: jeżeli scenariusz miał 5 ról, każda z nich była obsadzana, tym samym, twórcą o najwyższych parametrach).

Realizacja: Od tej wersji aby, co bardziej leniwych producentów, zniechęcić do korzystania z takiej strategi, zostanie wprowadzona inny sposób wynagradzania twórców. W przypadku, gdy jeden aktor zostanie obsadzony w danym filmie w kilku rolach, oprócz standardowej gaży, wymaganej w momencie rozpoczęcia produkcji, zażąda on dodatkowego procentu z zysków. Im większej liczba ról, tym większy procent z zysków pójdzie do kieszeni aktora (zamiast do producenta).

Uwagi
: Będzie możliwość niewielkiego obniżenia tego procentu. Szczegóły w rozdziale o asystentach.

Asystenci i ich funkcje

Motywacja: Pomysł na postacie asystentów nie był jeszcze do końca wyeksploatowany. Dlatego do tej pory ich dotychczasowe umiejętności były nader skromne. Ponieważ sama idea jest ciekawa (i od początku planowana była na bardziej rozbudowaną) postanowiłem, że najwyższy czas dodać im nieco funkcji, tak aby z mało znaczącego dodatku stała się to inwestycja obowiązkowa dla każdego wytrawnego gracza.

Realizacja: Pierwszą i najważniejszą nową funkcją asystentów, będzie udzielanie podpowiedzi. Zostały one podzielone na trzy główne grupy:

 • wskazówki,
 • informacje,
 • ciekawostki

Wskazówki są to teksty opisujące różne elementy świata gry, ich działanie i zależności. Dzięki nim, gracz będzie w stanie kręcić lepsze filmy, poznać mechanizmy, którymi kierują się krytycy, publiczność czy jury poszczególnych festiwali.

Informacje, jak sama nazwa wskazuje, informują o faktach dotyczących aktualnej gry lub tych, pochodzących z historii gracza (bazując na informacjach przechowywanych w jego profilu).

Ciekawostki to pozostałe informacje, które nie są bezpośrednio związane z aktualną rozgrywką ale np. będą mówiły o historii BFa czy mniejszych lub większych smaczkach umieszczonych przez autora (a często nie docenianych przez graczy ;). Jeżeli pomysł się Wam spodoba, być może w przyszłości, będzie możliwe rozszerzenie tej sekcji o ciekawostki związane z rzeczywistymi faktami ze świata filmowego.

Kolejną nowością jest fakt, że dzięki posiadaniu asystenta, obniżeniu ulegnie procent z zysków przekazany aktorowi, który został obsadzony w kilku rolach.
Dodatkowo asystent spowoduje, że produkcję filmu, będzie można rozpocząć z niewielkim debetem na koncie (100 000) – do tej pory takie zachowanie było domyślne, aktualnie jest możliwe tylko jeżeli posiadamy zatrudnionego asystenta.

Tryb kariery

Motywacja: Wprowadzone z wersją 0.6.0 wyzwania wzbudziły zainteresowanie, wśród graczy, jednak często pisaliście, że chcielibyście kontynuować grę po osiągnięciu danego wyzwania. Z drugiej strony pojawiły się prośby o dołożenie nowych ich typów. Tak oto narodził się pomysł nowego trybu, łączącego elementy wyzwań oraz gry standardowej. W założeniach jest to najtrudniejszy tryb (przeznaczony dla najbardziej zaawansowanych graczy) w związku z tym został on zaprojektowany z myślą o jednym graczu oraz z opcjami ustawionymi na jak najbardziej realistyczne.

Realizacja: Rozgrywka w trybie kariery trwa 50 lat, w trakcie których otrzymamy 45 celów do realizacji (będą się one pojawiać co roku, niemal do końca rozgrywki). Cele będą zbliżone do wyzwań, jednak niezależnie czy zostaną zrealizowane czy nie, rozgrywka będzie trwałą, aż do skończenia czasu przewidzianego na grę. W trybie tym, należy zdobyć jak najwięcej punktów. Punkty przyznawane są za jak najszybsze ukończenie celu (im szybciej go zrealizujemy, tym więcej punktów zdobywamy). Dodatkowe punkty możemy ponadto otrzymać (choć w mniejszej ilości) za prestiż, zakupione obrazy oraz posiadaną gotówkę.

Uwagi: Choć tryb ten, na pierwszy rzut oka, nie wiele różni się od trybu wyzwań, to jednak wymaga znacznych zmiana w strategii przyjmowanej dla tego typu rozgrywki. Mnogość i różnorodność celów sprawia, że gracz zmuszony zostanie do długoterminowego planowania z uwzględnieniem wielu kryteriów. Rozgrywka jest długa i dostarcza wiele wyzwań po drodze, dzięki czemu nie powinna się szybko nudzić, a system punktowy (w przyszłości – po reaktywacji BFStats) umożliwi rywalizację z innymi graczami.

Grupa docelowa (target)

Motywacja: Umożliwienie rozgraniczenia filmów na te czysto komercyjne oraz bardziej ambitne. Dzięki temu, to gracz decyduje jak potoczy się jego kariera w Biznesie filmowym czy skupi się na produkcjach mało wymagających, czy też pójdzie w kierunku bardziej artystycznym.

Realizacja: W momencie rozpoczęcia produkcji filmu, gracz musi zdecydować do jakiego targetu zostanie on skierowany. Jest to kluczowa decyzja i będzie ona miała wpływ na cały cykl życia danego filmu. Dostępne będą 4 rodzaje tego parametru o następujących wartościach: Komercyjny, Mainstreamowy, Ambitny i Artystyczny. Decydując się na grupę docelową musimy się liczyć z tym że: im film bardziej artystyczny, tym bardziej ogranicza się jego widownię (film staje się hermetyczny i trudniej trafia do szerokiej publiczności) co przekłada się na ograniczone zyski. Z drugiej strony, bardziej ambitne dzieła mają większe szanse na festiwalach. Produkcje komercyjne nie będą nawet brane pod uwagę przy nominacjach.

Uwagi: Oczywiście wprowadzenie tego rozróżnienia ma wpływ na wszystkie elementy świata BF. Począwszy od gaż twórców (Ci z większym talentem są skłonni nieco obniżyć swoje garze dla filmów bardziej ambitnych), publiczności (która preferuje bardziej komercyjne gatunki) przez krytyków, Ci z kolei, wolą bardziej ambitne produkcje. Kończąc na festiwalach gdzie jury, każdego z nich, ma własne preferencje, oraz reklamie, która jest bardziej efektywna dla filmów komercyjnych (potencjał reklamowy filmów artystycznych jest mniejszy niż komercyjnych).

Studia

Motywacja: Studia w BFie umożliwiają produkcję kilku filmów jednocześnie. Do tej pory dostęp do studiów był zbyt prosty i w momencie, gdy graczowi dosyć szybko udało się zarobić odpowiednią ilość gotówki, mógł kupić kilka z nich i produkować lepsze filmy, co powodowało, że jego poprzednie produkcje przynosiły większe zysk (ocena nowej produkcji ma wpływ na zyski poprzednich). Przeistaczało się to w perpetuom mobile do zarabiania pieniędzy bez większego wysiłku. W konsekwencji radość z gry szybko malała, a także prowadziło do osiągania przez niektórych graczy nieprawdopodobnych wyników.

Realizacja: Od tej pory studiów się nie kupuje, a buduje, rozbudowuje i unowocześnia. Budowa studia oprócz kosztów pochłania też czas (nie można więc po zarobieniu odpowiedniej ilości gotówki kupić kilka studiów na raz). Nowo wybudowane studio jest najniższego poziomu (Children Workshop) i tylko takim będziemy dysponować podczas produkcji (drugiego filmu). Jeżeli gracz chce mieć bardziej zaawansowane studio, musi je unowocześnić (co, oczywiście, też kosztuje czas i pieniądze). Dodatkowo, dostępnych będzie kilka opcji rozbudowy studia (bez potrzeby jego unowocześniania do wyższego poziomu). Rozbudować studio możemy w kierunku skrócenia czasu produkcji lub zmniejszenia ich koszów. Im wyższy poziom studia tym większe możliwości jego rozbudowy.

Postprodukcja

Motywacja: Zwiększenie wpływu producenta na efekty specjalne.

Realizacja: Do tej pory w BFie możliwość wpływu na efekty specjalne była znikoma. Ich jakość bowiem, zależała wyłącznie od wyboru studia (im droższe tym, w domyśle, lepsze). W nowej wersji otrzymujemy dodatkową możliwość inwestowania w ten element. Jest nim możliwość postprodukcji, czyli tworzenia zaawansowanych efektów specjalnych. Opcja ta dostępna jest wyłącznie w najdroższych studiach, przy czym im droższe studio, tym umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanych efektów specjalnych. Wiąże się to również z ich wyższym kosztem oraz dłuższym czasem produkcji filmu. Zaawansowane efekty specjalne zwiększają również potencjał reklamowy.

Uwagi:
W końcu będzie też możliwość zdobycia Oskara za efekty specjalne. Nie będzie więc problemu, z wykreowaniem w nowym BFie odpowiednika, takiego, Avatara.

Podział na role w scenariuszu

Motywacja: Rozróżnienie ról w scenariusza wprowadzono w celu zwiększenia realizmu oraz uproszczeniu(!) algorytmów (związanych z oceną filmów z dużą ilością twórców).

Realizacja: Role aktorskie w scenariuszu będą podzielone na trzy rodzaje. Pierwszoplanowe, drugoplanowe i epizodyczne. Oczywiście każdy z typów, w odpowiedniej proporcji (wagi), będzie wpływał na końcową ocene filmu. W scenariuszach pojawi się także opcją umożliwiająca nadanie nazwy postaci kryjących się za daną rolą. Podział na role powoduje też pojawienie się, na wybranych festiwalach, nowych kategorii nagród: dla aktorów i aktorek pierwszo i drugo planowych.

Uwagi:
Scenariusz można maksymalnie posiadać dwie role pierwszo i drugoplanowe oraz trzy epizodyczne. Choć jest to pewne uproszczenie wydaje mi się całkiem sensowne. Zostało ono wprowadzone aby zmniejszyć skomplikowanie algorytmów oceniających filmy. Imiona bohaterów ze scenariuszy mogą się pojawiać w recenzjach.

Starzenie się twórców

Motywacja: Zwiększenie realizmu poprzez wprowadzenie zmiennych w czasie parametrów twórców oraz urozmaicenie sfery wizualnej (bardziej różnorodne zdjęcia).

Realizacja: Objawia się ono w dwóch postaciach. Pierwszej graficznej, gdzie z biegiem czasu, będą zmieniały się zdjęcia twórców (aktorów). Obrazując ich stopień starzenia się. Każdy z twórców, oprócz zdjęcia domyślnego, może mieć do 4 zdjęc z różnych okresów jego życia.

 • do ok 25 roku życia
 • do 40 roku życia
 • do 60 roku życia
 • powyżej 60

Z drugiej strony, starzenie się ma wpływ na takie parametry twórców jak sexappeal oraz akcja, których wartości zmieniają się (maleją) wraz z wiekiem.

Uwagi
: Prędkość starzenia się będzie różny w zależności od płci (u kobiet występuje on nieco szybciej).

Zmiana sposobu prezentacji parametrów twórców

 

Motywacja: Ukrycie parametrów liczbowych twórców wpłynie na mniej wyrachowaną rozgrywkę (zamiast wybierać twórców wg jak największych parametrów liczbowych – gracz będzie musiał nieco eksperymentować – utrudni to nieco grę). Jest to też element, który utrudni ewentualne oszustwa.

 

Realizacja: Parametry zostaną wyświetlone w postaci gwiazdek zamiast liczb. Przy czym ilość gwiazdek określa przedział wartości, w jakim dany parametr się znajduje.

BF2 v0.7.0 Alpha - Ekran produkcji filmu
Biznes Filmowy 2 (v0.7.0 alpha) – Ekran produkcji nowego filmu.


AI – Sztuczna inteligencja

 

Motywacje: Wprowadzono algorytmy sztucznej inteligencji.

 

Realizacja: Do tej pory filmy komputerowych graczy były generowane z dużym elementem losowości, aktualnie wprowadzono szkielet sztucznej inteligencji.

Uwagi: Jest to dopiero jej pierwsza wersja i na pewno będzie modyfikowana oraz tuningowana. Nie wszystkie elementy gry są jeszcze, przez algorytmy AI, brane pod uwagę.

 

Są to najważniejsze nowe elementy wprowadzone w v0.7.0. Ponadto wiele z algorytmów zostało przemodelowanych lub rozszerzonych. Dlatego też dotychczasowe strategie oraz taktyki graczy mogą nie działać.

Inne zmiany i rozszerzenia

 • zmiana algorytmów krytyków (lepsze zbalansowanie oceny w przypadku dużej ilości twórców)
 • mniejszy wpływ poziomu scenariusza na końcową ocenę filmu (jeszcze mniejsza w przypadku filmów ambitnych i artystycznych)
 • ponad 100 nowych twórców
 • recenzje uwzględniają nowo wprowadzone elementy (target, zakończenie, wiek twórców, rola)
 • w tej wersji BFStats nie będzie dostępny (o czym pisałem już tutaj)

Jak więc widzicie, zmian jest mnóstwo i nie są one wyłącznie kosmetyczne ale bardzo mocna wpływają na świat gry, strategie i sposób prowadzenia rozgrywki.

Przypominam, że jest jeszcze ostatnia szansa na zgłoszenie się jako alpha tester tej wersji. Więcej szczegółów znajdziecie w tym wpisie.

Najważniejsze linki związane z Biznesem Filmowym:
Strona oficjalna gry: http://biznesfilmowy.tomiga.net
Oficjalne forum:   http://biznesfilmowy.fora.pl
Profil na Facebooku
Profil na NK

4 myśli na temat “Podsumowanie nowości w v0.7.0 Biznesu Filmowego

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s